مراحل واریز عوارض ساخت و ساز
1-صدور گردشکار توسط واحد فنی
2-محاسبه عوارض مشمول توسط واحد درآمد بر اساس اطلاعات گردشگار طبق تعرفه
3-اعمال جایزه خوش حسابی در صورت داشتن دستور مستند و مکتوب
4-صدور فیش عوارض و 5 درصد سهم آموزش و پرورش از عوارض پروانه
5-پرداخت عوارض
6-ثبت فیش
7-پایان
8-اقدامات بعدی
​​​​​​​
مراحل اخذ پایان کار        /     تمدید پروانه ساختمانی      /         اصلاح پروانه ساختمانی      /       اخذ عدم خلافی

1-درخواست مالک
2-دستور شهردار
3-ثبت درخواست در دبیرخانه
4-تشکیل پرونده
4-1-اصل شناسنامه ساختمان
4-2-گواهی مراحل عملیات ساختمانی ممهور به مهر مهندسین و سازمان نظام مهندسی بر اساس توضیحات ذیل صفحه
4-3-کپی شناسنامه و کارت ملی
4-5-کپی سند مالکیت
4-6-ارائه فیش عوارض سطح شهر و مدیریت پسماند شهری
5-دستور بازدید
6-مراجعه به محل بهمراه متقاضی
6-1-کنترل زیر بنا بر اساس مفاد پروانه ساختمانی
6-2-کنترل بر و کف
6-3-کنترل کاربری
6-4-کنترل نما
6-5-کنترل پارکینگ
7-آیا کلیه ضوابط رعایت شده است؟
8-آیا نیاز به کمیسیون ماده100 دارد؟
9-ارسال پرونده و مدارک به کمیسیون ماده 100 جهت بررسی و صدور حکم مربوطه
10-انجام توافق با مالک
11-صدور گردشکار توسط واحد فنی شهرداری و محاسبه عوارض مشمول توسط واحد درآمد بر اساس اطلاعات گردشگار طبق تعرفه
12-صدور فیش عوارض و 5 درصد سهم آموزش و پرورش از عوارض پروانه
13-پرداخت عوارض
14-ثبت فیش
15-صدور گواهی
16-امضاء شهردار
17-شماره نمودن گواهی
18-تحویل گواهی به مالک و دریافت رسید
19-پایان

مراحل واریز عوارض سطح شهر و بهای خدمات مدیریت پسماند
​​​​​​​
1-درخواست
2-دستور شهردار
3-ثبت درخواست
4-تشکیل پرونده
الف-   کپی شناسنامه و کارت ملی 
ب‌- کپی اسناد مالکیت / اجاره نامه
ت‌- مشخص نمودن مساحت عرصه و اعیان 
ث‌-کپی فیش واریز عوارض سطح شهر و بهای خدمات مدیریت پسماند سالهای گذشته
5-دستور بازدید
الف - کنترل مساحت عرصه و اعیان
ب‌-کنترل بر و کف
ت‌-کنترل کاربری
6-صدور گردشکار توسط دفتر فنی شهرداری 
7-محاسبه عوارض مشمول عوارض سطح شهر و بهای خدمات مدیریت پسماند توسط واحد درآمد بر اساس اطلاعات گردشگار طبق تعرفه
8-صدور فیش عوارض
9-پرداخت عوارض
10-ثبت فیش
11-پایان
12-اقدامات بعدی

 

مراحل اجاره ماشین آلات شهرداری

1-تکمیل فرم درخواست
2-دستور شهردار
3-ثبت درخواست
4-تهیه گردشکار توسط واحد خدمات شهری و محاسبه هزینه خدمات ماشین آلات سنگین و راهسازی
5-صدور فیش هزینه خدمات ماشین آلات سنگین و راهسازی
6-پرداخت عوارض
7-ثبت فیش
8-تنظیم قرارداد
9-امضاء درخواست کننده 
10-امضاء شهردار
11-ثبت قرارداد
12-تعیین وقت
13-پایان

شر ح وظایف واحد صدور عوارض خودرو
مراحل پرداخت عوارض ساليانه خودرو
1-    مراجعه متقاضي به واحد درآمد
2-   به همراه داشتن مدارك مورد نياز ذیل جهت صدور عوارض خودرو
·   اصل يا كپي سند مالکیت خودرو (برگ سبز) يا كارت ماشين يا وكالت خريدار
·   كليه فيش هاي پرداختي عوارض سالهاي قبل (مفاصاحساب . سوابق پرداختی،انتقال سند قطعی)
·   سند یا فاکتور فروش خودرو(کمپانی یا گمرکی)
·   كارت شناسايي يا كارت ملي مالک خودرو 
·   شماره تماس مالک خودرو
3-   مراجعه به واحد درآمد و تشکیل پرونده سیستمی
4-   محاسبه و دریافت درآمدهای کارکرد ماشین آلات اجاره ای
5-   محاسبه عوارض و صدور فيش توسط رايانه واحد درآمد
6-   واریز توسط دستگاه کارتخوان آپ (POS ) یا مراجعه به بانك جهت پرداخت عوارض
7-   مراجعه به واحد درآمد جهت تهيه برچسب و ثبت عوارض در رايانه
8-   گزارش گیری از سامانه عوارض خودرو برای فیش های صادر و پرداخت شده
 
عوارض سالیانه خودرو
از منابع پایدار درآمد در شهرداری‌ها درکنار مواردی مانند عوارض نوسازی، عوارض سالیانه‌ی خودرو است که از آن درجهت بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی، طرح‌های عمرانی، ساخت بزرگراه‌ها و تونل‌ها، نگهداری زیرساخت‌ها و مواردی از این‌ قبیل استفاده خواهد‌شد.
باتوجه به‌ اینکه تردد خودروها درسطح شهر عوارضی را برای شهر و ساکنان آن به‌همراه دارد، پس برای جبران بخشی ازاین صدمات و آبادانی هرچه بیشتر شهرها، هرمالک خودرویی موظف‌به پرداخت عوارض سالیانه‌ی خودرو است.
عوارض سالیانه خودرو چیست: عوارض سالیانه خودرو که از سال ۱۳۹۶ درپی مصوبه مجلس‌شورای‌اسلامی به‌عنوان بخشی از درآمدهای شهرداری‌ها مقرر‌ شده‌است، ابتدای هر‌سال پس از تعیین نرخ جدید آن و تصویب در مجلس به وزارت‌کشور می‌رود و از آن‌جا توسط سازمان دارایی به شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود. قانون مالیات برارزش افزوده که ازابتدای سال ۱۳۸۷ لازم‌الاجرا است، بند(ب) ماده‌ی ۴۳ خود را به عوارض سالیانه‌ی خودرو اختصاص داده‌است.
طبق این بند از ماده‌ی ۴۳ عوارض سالیانه‌ی تمام خودروهای سواری و وانت دوکابین که تولید داخل هستند یا از خارج از کشور وارد شده‌اند، به‌صورت یک درهزار قیمت کل کارخانه برای خودروی داخلی و یک درهزار ارزش گمرکی و حقوق واردکردن خودروی وارداتی محاسبه می‌شود. شایان ذکراست که تعرفه‌ی عوارض سالیانه‌ی خودرو در سال ۹۸ با افزایش نیم درصدی به یک و نیم(۱.۵) درهزار قیمت کارخانه‌‌ای خودروی داخلی و یک و نیم(۱.۵) درهزار قیمت گمرکی و حقوق ورودی خودروی وارداتی رسیده است.
دفترچه‌ی قیمت‌گذاری خودرو دی ماه هرسال از طریق وزارت اقتصاد و اموردارایی منتشر می‌شود و تمامی خودروهای دولتی و موتورسیکلت‌ها نیز موظف‌به پرداخت عوارض سالیانه هستند.
در تبصره‌ی همین بند نیز بیان شده‌است که خودروهایی با عمربالای ده سال(البته به استثنا خودروهای گازسوز) با گذشت هرسال از عمر آن‏‎ها به‌مدت ده سال سالانه بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد عوارض عنوان‌شده به آن‌ها اضافه خواهد‌ شد.
عدم پرداخت عوارض سالیانه خودرو
 طبق ماده‌ی ۴۶ قانون مالیات‌بر ارزش‌افزوده شهروندان موظف‌اند عوارض سالیانه‌ی خودروی خود را به‌حساب شهرداری‌های محل سکونت خود واریز کنند.
باتوجه به بند(الف) از ماده‌ی ۴۲ قانون مالیات‎بر ارزش‌افزوده، در صورتی‎که عوارض سالیانه‌ی خودرو خود را در سال مربوطه پرداخت‌نکنید یا کمتر از میزان مقررشده پرداخت‌کنید، مشمول جریمه خواهید‌شد. طریقه‌ی محاسبه‌ی این جریمه هم ماهیانه دو درصد نسبت‌به میزان عوارض پرداخت نشده و مدت تاخیر در پرداخت آن است.
این میزان جریمه غیرقابل بخشش است تنها تغییر آن کاهش نیم درصدی است، یعنی از دو و نیم درصد تا قبل از سال ۸۷ به دو درصد کاهش یافته‌است.
نحوه‌ی پرداخت عوارض خودرو
امروزه با فراگیرشدن روش‌های پرداخت غیرحضوری و برای سهولت در پرداخت عوارض، مالکین خودروها می‌توانند ازطریق سامانه‌های اینترنتی مقررشده در بسیاری از شهرها که صفر تاصد عوارض خودرو و نحوه‌ی پرداخت عوارض خودرو در آن‌ها در دسترس است به‌صورت آنلاین اقدام‌ به پرداخت به‌موقع عوارض خود کنند.
شما می‌توانید در کنار وب‌سایت‌های سراسری و وب‌سایت‌هایی که شهرداری‌ها در اغلب نقاط کشور برای خدمات الکترونیک راه‌اندازی کرده‌اند، با مراجعه به گوگل‌پلی و دانلود اپلیکیشن‌های گوناگون که به‌ این‌ منظور راه‌اندازی ‌شده‌اند از وضعیت عوارض خودروی خود اطلاع‌ پیداکنید و نسبت‌به پرداخت به‌موقع آن اقدام‌ فرمایید.