جلسه معارفه شهردار جدید نیک پی آقای رضا اشرفی

 جلسه  معارفه شهردار نیک پی آقای مهندس رضا اشرفی با حضور مدیرکل دفتر امور شهری استانداری ،فرماندار شهرستان زنجان ،بخشدار زنجانرود و مدیران ادارات منطقه برگزار گردید.

 

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید