عملیات اجرایی(مونتاژ و جوشکاری) اسکلت فلزی یادمان شهدای گمنام

عملیات اجرایی(مونتاژ و جوشکاری) اسکلت فلزی یادمان شهدای گمنام شهر نیک پی قبل از نصب در محل

 

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید