مراسم معارفه شهردار جدید نیک پی

مراسم معارفه آقای مهندس افشار به سمت شهردار نیک پی با حضور معاون محترم فرماندار و معاون محترم مدیرکل دفتر امور شهری در بخشداری زنجانرود  برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید