جلسه جهت نحوه توسعه شهرک جدید نیک پی و تعامل با دستگاه‌های مربوطه

برگزاری جلسه با حضور شهردار،اعضای شورای اسلامی شهر و بخشدار منطقه و جمعی از بزرگان و ریش سفیدان شهر در خصوص نحوه توسعه شهرک جدید نیک پی  و تعامل با دستگاه‌های مربوطه

 

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید