سخن شهــردار

آن چه که مسلم است توسعه، پیشرفت، حرکت به سمت کمال جامعه امری است که با همیاری مشارکت و حمایت همه ارکان جامعه از مسوولین گرفته تا گروه های مختلف اجتماع تحقق می یابد. همه ما می دانیم که انتظارات نیازها و خواسته های شهروندان از مدیریت شهری، بسیار زیاد، نا محدود و فراتر از توان امکانات، بودجه و منابع موجود می باشد. فلذا برنامه ریزی شناخت و تحلیل جامعی از وضعیت اقتصاد شهری، فرصت ها و تهدید ها، نقاط قوت و ضعف و نهایتاً اولویت بندی برنامه های قابل اجرا، تنها راه قابل معقول و منطقی است که جهت نیل به اهداف می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در نهاد خود گردان شهرداری که منابع مالی و درآمدی متکی بر عوارض و منابع اصولی از سطح شهر و شهروندان است، البته که چهارچوب ردیف های مشخص و تقریباً قابل محاسبه بودجه، کفاف هزینه های یک شهر را نمی دهد به خصوص شهر های تازه تأسیس که بسیاری از زیرساختها و الزامات زندگی شهر نشینی تاکنون ایجاد نشده است و نیاز به یک خیزش سرمایه گذاری دارد و انتظار می رود با خرد جمعی و تلاش و حمایت های ویژه اعضای محترم شورای اسلامی شهر، نمایندگان محترم، فرمانداری، بخشداری و سایر مسوولین محترم در راستای اقدامات اساسی و زیر بنایی نظیر جذب سرمایه گذاری و جلب مشارکت بخش خصوصی در چهارچوب قانون اقدام صورت پذیرد.
 
 
 
استفاده از پتانسیل های ویژه منطقه چه در زمینه کشاورزی، صنعتی، توسعه و چه پتانسیل های بکر جغرافیایی و طبیعی و جاذبه های ویژه گردشگری و فرهیختگان و جوانان خوش فکر و صاحب نظر، همه عواملی هستند که استعداد بالقوه بسیار بالای این منطقه را در تبدیل شدن به یک برند ملی و حتی جهانی نشان می دهد که با عزم عمومی مردم و مسوولان و محوریت مدیریت شهر می توان از این گنجینه ارزشمند بهره جست. اینجانب خداوند بزرگ را شاکرم که در این مقطع خاص از زمان که نسیم تعقل، تدبیر و امید از اقیانوس بیکران شعور، خرد این ملت بزرگ به ساحل امید و کمال دمیدن گرفته است توفیق اعطا فرمود تا در لباس خدمتگزاری و تلاش در عرصه مدیریت شهری برای مردم خوب و فهیم شهر نیک پی، وارد شوم. بر خود لازم می دانم که اعتماد و همکاری اعضای محترم شورای اسلامی شهر نیک پی تشکر ویژه نمایم. امیدوارم با مشارکت آحاد مردم، توفیق یافته و بتوانم موجبات رضایت خداوند متعال را فراهم نموده و در سایه توجهات پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و ائمه اطهار و حضرت ولی عصر (عج)، انجام وظیفه نمائیم.